مدیران و معاونین
دوران

لطفا صبر کنید ...

محمدتقی مهدی زاده

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

محمدتقی مهدی زاده

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

 • تلفن : 01333663000
 • پست الکترونیکی : mehdizade[at]gilanpdc[dot]ir

آرین سلمانپور

مشاور مدیرعامل , نائب رئیس هیئت مدیره

آرین سلمانپور

مشاور مدیرعامل , نائب رئیس هیئت مدیره

 • تلفن : 01333665002
 • پست الکترونیکی : salmanpour[at]gilanpdc.ir

محمدرضا پورعلی

معاونت مالی و پشتیبانی، عضو هیئت مدیره

محمدرضا پورعلی

معاونت مالی و پشتیبانی، عضو هیئت مدیره

 • تلفن : 01333661641
 • پست الکترونیکی : pourali[at]gilanpdc[dot]ir

بهروز عادلی

معاون منابع انسانی، عضو هیئت مدیره

بهروز عادلی

معاون منابع انسانی، عضو هیئت مدیره

 • تلفن : 01333607410
 • پست الکترونیکی : adeli[at]gilanpdc.ir

سید محمدعلی میری نرگسی

قائم مقام در امور شهرستانها

سید محمدعلی میری نرگسی

قائم مقام در امور شهرستانها

 • تلفن : 01333667009
 • پست الکترونیکی : mirinargesi (at) gilanpdc.ir

جواد بیدی

معاونت فروش و خدمات مشترکین

جواد بیدی

معاونت فروش و خدمات مشترکین

 • تلفن : 01333662894
 • پست الکترونیکی : bidi (at) gilanpdc.ir

علی اکبر جوهری

معاون بهره برداری و دیسپاچینگ

علی اکبر جوهری

معاون بهره برداری و دیسپاچینگ

 • تلفن : 01333720518
 • پست الکترونیکی : johari[at]gilanpdc.ir

علیرضا تحویلداری

معاون برنامه ریزی و مهندسی

علیرضا تحویلداری

معاون برنامه ریزی و مهندسی

 • تلفن : 01333667007
 • پست الکترونیکی : tahvildari@gilanpdc.ir

کاظم رجبی

مدیر دفتر هیات مدیره و مدیر عامل

کاظم رجبی

مدیر دفتر هیات مدیره و مدیر عامل

 • تلفن : 01333616136
 • پست الکترونیکی : rajabi[at]gilanpdc.ir

ابراهیم خشنود

مدیریت توزیع برق شهرستان رشت

ابراهیم خشنود

مدیریت توزیع برق شهرستان رشت

 • تلفن : 01333472506
 • پست الکترونیکی : khoshnood[at]gilanpdc.ir

علی امیرزاده

مدیر دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات

علی امیرزاده

مدیر دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات

 • تلفن : 01333662590
 • پست الکترونیکی : amirzadeh (at) gilanpdc.ir

جواد لطفی

مدیر دفتر روابط عمومی

جواد لطفی

مدیر دفتر روابط عمومی

 • تلفن : 01333665000
 • پست الکترونیکی : lotfi[at]gilanpdc.ir

حمید شیرزاد

مدیریت توزیع برق امور یک رشت

حمید شیرزاد

مدیریت توزیع برق امور یک رشت

 • تلفن : 01333720024
 • پست الکترونیکی : shirzad[at]gilanpdc.ir

ادهم شریفی

مدیریت توزیع برق امور دو رشت

ادهم شریفی

مدیریت توزیع برق امور دو رشت

 • تلفن : 01333472303
 • پست الکترونیکی : sharifi[at]gilanpdc.ir

محمدمهدی قاسمی

مدیریت توزیع برق امور سه رشت

محمدمهدی قاسمی

مدیریت توزیع برق امور سه رشت

 • تلفن : 01333839049
 • پست الکترونیکی : ghasemi[at]gilanpdc.ir

کیومرث فرض اله پور

مدیریت توزیع برق امور چهار رشت

کیومرث فرض اله پور

مدیریت توزیع برق امور چهار رشت

 • تلفن : 01333550744
 • پست الکترونیکی : farzolahpour[at]gilanpdc.ir

کریم رحمتی رودسری

مدیریت توزیع برق امور پنج رشت

کریم رحمتی رودسری

مدیریت توزیع برق امور پنج رشت

 • تلفن : 01333470300

علیرضا نصوری

مدیریت توزیع برق امور لاهیجان

علیرضا نصوری

مدیریت توزیع برق امور لاهیجان

 • تلفن : 01342338312

فرزین بهامین

مدیریت توزیع برق امور کوچصفهان

فرزین بهامین

مدیریت توزیع برق امور کوچصفهان

 • تلفن : 01333550744

سید محمود حسینی فر

مدیریت توزیع برق امور سنگر

سید محمود حسینی فر

مدیریت توزیع برق امور سنگر

 • تلفن : 01333470300

سید حسن احساندوست

مدیریت امور دیسپاچیگ و فوریتهای برق

سید حسن احساندوست

مدیریت امور دیسپاچیگ و فوریتهای برق

 • تلفن : 01333544800

پژمان جمالی

مدیریت توزیع برق امور شفت

پژمان جمالی

مدیریت توزیع برق امور شفت

 • تلفن : 01334782436

مهدی داداشی

مدیریت توزیع برق امور صومعه سرا

مهدی داداشی

مدیریت توزیع برق امور صومعه سرا

 • تلفن : 01344323028

جواد محجوب

مدیریت توزیع برق امور فومن

جواد محجوب

مدیریت توزیع برق امور فومن

 • تلفن : 01334736029

حامد حسن زاده

مدیریت توزیع برق امور انزلی

حامد حسن زاده

مدیریت توزیع برق امور انزلی

 • تلفن : 01344542032

جلال رعنای مهرپور

مدیریت توزیع برق امور سیاهکل

جلال رعنای مهرپور

مدیریت توزیع برق امور سیاهکل

 • تلفن : 01342325067

هومان ایجه ئی

مدیریت توزیع برق امور لنگرود

هومان ایجه ئی

مدیریت توزیع برق امور لنگرود

 • تلفن : 01342522600

ناصر پورامینی

مدیریت توزیع برق رضوانشهر

ناصر پورامینی

مدیریت توزیع برق رضوانشهر

 • تلفن : 01344622388
 • پست الکترونیکی : pouramini[at]gilanpdc.ir

علی قلی نژاد

مدیریت توزیع برق تالش

علی قلی نژاد

مدیریت توزیع برق تالش

 • تلفن : 01344233004
 • پست الکترونیکی : gholinejad[at]gilanpdc.ir

اکبر شادپور

مدیریت توزیع برق رودسر

اکبر شادپور

مدیریت توزیع برق رودسر

 • تلفن : 01342622031
 • پست الکترونیکی : shadpour[at]gilanpdc.ir

محمد سیرتی

سرپرست توزیع برق املش

محمد سیرتی

سرپرست توزیع برق املش

 • تلفن : 01342622031
 • پست الکترونیکی : sirati[at]gilanpdc.ir

اسماعیل علیپور

مدیریت توزیع برق آستانه اشرفیه

اسماعیل علیپور

مدیریت توزیع برق آستانه اشرفیه

 • تلفن : 01341125020
 • پست الکترونیکی : e.alipour@gilanpdc.ir

بهزاد محمودی

مدیریت توزیع برق آستارا

بهزاد محمودی

مدیریت توزیع برق آستارا

 • تلفن : 01343825202
 • پست الکترونیکی : mahmoudi[at]gilanpdc.ir

مهدی منوچهری

سرپرست توزیع برق رودبار

مهدی منوچهری

سرپرست توزیع برق رودبار

 • تلفن : 01334622159
 • پست الکترونیکی : manuchehri[at]gilanpdc.ir

قسمت موسی نیا

مدیریت توزیع برق ماسال

قسمت موسی نیا

مدیریت توزیع برق ماسال

 • تلفن : 01344662212
 • پست الکترونیکی : musania[at]gilanpdc.ir

آرش واقف

رئیس اداره توزیع برق تولم شهر

آرش واقف

رئیس اداره توزیع برق تولم شهر

 • تلفن : 01344330101
 • پست الکترونیکی : vaghef@gilanpdc.ir

6.0.16.0
گروه دورانV6.0.16.0