آمار کلی بازدید
آمار کل بازدید1716239
پربیننده ترین روز21/04/1397
آمار پربیننده ترین روز38630
بازدید امروز1233
بازدید دیروز1510
میانگین بازدید روزانه در هفت روز گذشته1424
پربیننده ترین ساعت در هفت روز گذشته10 - 11
آمار پربیننده ترین ساعت در هفت روز گذشته1147
میانگین بازدید در این روز هفته در هفت روز گذشته2905
میانگین بازدید روزانه در سی روز گذشته1682
پربیننده ترین ساعت در سی روز گذشته11 - 12
آمار پربیننده ترین ساعت در سی روز گذشته5051
میانگین بازدید در این روز هفته در سی روز گذشته8921

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0