پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مناقصات عمومی
    تعداد بازدید 0 
عنوان: مناقصه عمومي یک مرحله اي واگذاری وبرونسپاری 168 دستگاه انواع خودرو استیجاری در سطح شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان به شماره 21-99


   آرشيو

مناقصات محدود


  

فراخوان عمومی


   آرشيو

مزایده


   آرشيو

5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0