مناقصات عمومی
    تعداد بازدید 0 
عنوان: واگذاري عملیات مربوط به برون سپاري بهره برداري، اتفاقات و تعمیر و نگهداري، خدمات مشترکین و شاخه زنی شعبات توزیع برق گوراب زرمیخ و تولم شهر (با ارزیابی کیفی) (تجدید)
    تعداد بازدید 0 
عنوان: اختصاص سرشماره و پنل پیامکی وب سرویس جهت ارسال و دریافت انبوه پیامک


   آرشيو

مناقصات محدود


  

فراخوان عمومی


   آرشيو

مزایده


   آرشيو

6.1.1.0
گروه دورانV6.1.1.0