مناقصات عمومی
    تعداد بازدید 0 
عنوان: سرویس، تعمیر اساسی و بازسازی انواع ترانسفورماتورهای قدرت 15 KVAالی 1600 KVA (عمومی یک مرحله ای) 81-1402
    تعداد بازدید 0 
عنوان: واگذاری کلیه عملیات مربوط به تبدیل شبکه فشار ضعیف هوایی سیمی به کابل خود نگهدار - در حوزه امور توزیع برق خمام 103-1402


   آرشيو

مناقصات محدود


  

فراخوان عمومی


   آرشيو

مزایده


   آرشيو

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0