عنوان  
زمان برگزاری از تاريخ الی


 عنوانتاريخ شروعتاريخ انقضافایلجزئيات
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 
واگذاري عملیات مربوط به برون سپاري بهره برداري و اتفاقات و خدمات مشترکین و شاخه زنی اداره توزیع برق ناصرکیاده (با ارزیابی کیفی) 1401/04/23 1401/04/29 منقضی شده
واگذاري عملیات مربوط به برون سپاري بهره برداري و اتفاقات و شاخه زنی اداره توزیع برق امام زاده هاشم (با ارزیابی کیفی) 1401/04/23 1401/04/29 منقضی شده
واگذاري عملیات مربوط به برون سپاري بهره برداري و اتفاقات شعبه توزیع برق ملکوت (با ارزیابی کیفی) 1401/04/23 1401/04/29 منقضی شده
واگذاري عملیات قرائت کنتور انشعابات برق شرکت توزیع نیروي برق استان گیلان به صورت حجمی به مدت هشت ماه 1401/03/30 1401/04/04 منقضی شده
خرید 5,991 دستگاه کنتور دیجیتال سه فاز چند تعرفه 1401/03/03 1401/03/09 منقضی شده
خرید 600 عدد برقگیر 24 کیلوولت 10 کیلو آمپر 1401/03/03 1401/03/09 منقضی شده
سرویس، تعمیر اساسی و بازسازي انواع ترانسفورماتورهاي 2000 (با ارزیابی کیفی) KVA 15 الی KVA قدرت 1401/03/01 1401/03/07 منقضی شده
واگذاري عملیات مربوط به برون سپاري بهره برداري و اتفاقات اداره توزیع برق امام زاده هاشم (با ارزیابی کیفی) 1401/03/01 1401/03/07 منقضی شده
واگذاري عملیات مربوط به برون سپاري بهره برداري و اتفاقات و خدمات مشترکین اداره توزیع برق ناصرکیاده (با ارزیابی کیفی) 1401/03/01 1401/03/07 منقضی شده
خرید 44 دستگاه انواع ترانسفورماتور هرمتیک کم تلفات (با ارزیابی کیفی) 1401/02/26 1401/03/31 منقضی شده
خرید 5 دستگاه ریکلوزر خلاء (با ارزیابی کیفی) 1401/02/26 1401/02/31 منقضی شده
خرید 20 دستگاه دیژنکتور خلاء 24 کیلوولت (با ارزیابی کیفی) 1401/02/26 1401/02/31 منقضی شده
خرید 9000 عدد مقره سوزنی یکپارچه با طول خزشی 480 mm (با ارزیابی کیفی) 1401/02/26 1401/02/31 منقضی شده
خرید 60 دستگاه سکسیونر هوایی گازی موتور دار به همراه RTU (با ارزیابی کیفی) 1401/02/26 1401/02/31 منقضی شده
خرید 6000 عدد انواع لامپ گازی بخار سدیم 1401/02/26 1401/02/31 منقضی شده
خرید 20000 عدد لامپW 15 حبابی LED 1401/02/26 1401/02/31 منقضی شده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات احداث ساختمان سوله شعبه برق بازکیاگوراب لاهیجان 24-1400 1400/03/17 1400/03/23 منقضی شده
واگذاری عملیات قرائت کنتور انشعابات برق شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان به صورت حجمی 1400-04 1400/02/07 1400/02/12 منقضی شده
مناقصه عمومی 1400-3 1400/02/06 1400/02/22 منقضی شده
واگذاری کلیه عملیات برق رسانی درحوزه امورتوزیع برق استاراازمحل اعتبارات مسکن مهر 1400/02/04 1400/02/18 منقضی شده

6.0.16.0
V6.0.16.0