نظرسنجی جدید
عنوان نظرسنجی: نظرسنجی تغییر آمپراژ
اطلاعات شخصي
جنسيت  :
مرد زن
سن : 
تحصيلات : 

1- خدمت مورد نیاز خود را چگونه دریافت نمودید؟

2- به نحوه پذیرش و دسترسی آسان به اطلاع رسانی مدارک مورد نیاز و مراحل انجام کار از یک تا پنج چه امتیازی می دهید؟

- به راهنمايي و پاسخگويي كاركنان و پيگيري وضعيت درخواست‌ها از یک تا پنج چه امتیازی می دهید ؟

4- به سرعت دریافت خدمات و سرعت انجام مراحل کار از یک تا پنج چه امتیازی می دهید؟

5-به وضعیت ارائه مدارک مورد نیاز برای دریافت خدمت بصورت یکجا و یکباره از یک تا پنج چه امتیازی می دهید؟

6-به بموقع و سروقت بودن حضور کارشناس برای انجام بازدید از یک تا پنج چه امتیازی می دهید

7-به نحوه برخورد کارشناس بازدید از محل جهت انجام خدمت و دریافت مدارک لازم از یک تا پنج چه امتیازی می دهید ؟

8- به امکان وجود نیاز به سفارش و توصیه های غیرقانونی برای دریافت خدمت از یک تا پنج چه امتیازی می دهید ؟

9- آیا کارشناس بازدید از وسیله نقلیه خود برای مراجعه به محل استفاده نمود ؟

10 - آیا مامورین بازدید و نصب از شما جهت انجام کار مبلغی درخواست کرده اند ؟

11- بطور کلی به میزان رضایت خود از عملکرد شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان از یک تا پنج چه امتیازی می دهید ؟

ارسال


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0