جدول زمانبندی اعمال احتمالی مدیریت اضطراری بار شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان

هم استانی گرامی :

به منظور جلوگیري از خاموشی هاي گسترده ، شرکت توزیع برق استان گیلان نیازمند همکاري شما،مشترك گرامی می باشد.بنا بر اعلام شرکت توانیر با توجه به افزایش دما و کاهش نزولات آسمانی، و به دنبال آن افزایش مصرف برق احتمال اعمال خاموشیهاي پراکنده در برخی از نقاط استان وجود داشته که بدینوسیله مطابق جدول بتفکیک هر شهرستان اطلاع رسانی می گردد.

لازم به توضیح است،جدول برنامه خاموشی برابر اعلام مرکز کنترل برق کشور،بمنظور رعایت صرفه جویی در مصرف برق تهیه گردیده است و بدیهی است که در صورت همکاري شما مشترك محترم درصرفه جویی مصرف برق،خاموشیهاي مناطق تعدیل می گردد.لذا از شما مشترك گرامی خواهشمندیم تا با کاهش مصرف از وقوع خاموشیهاي احتمالی جلوگیري نمایید.

 

 

نکته مهم

صنایع بزرگ شامل کارخانجات شمش انزلی، نورد شهرک صنعتی حسن رود، فولاد امیرکبیر، گیل راد، آرین مریم، آرین تخته، دخانیات گیلان، پوپلین، فولاد، آناهیتا،پینک،سیمکو، تالک ایرانیان، چوکا، نئوپان فومنات عطف به ابلاغیه هیئت محترم وزیران به شماره 58826 مورخ 1400/03/11 موظفند با اتخاذ تدابیر لازم نسبت به کاهش حداقل 50 درصد مصرف خود از ساعت 12 لغایت 21 اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم التزام صنایع به مصوبه فوق ناگزیر در اولویت اعمال خاموشی قرار می گیرند.

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0