ایمنی

مقررات ايمني پيمانکاران جهت کار در شبکه هاي توزيع

مقررات ايمني پيمانکاران جهت کار در شبکه هاي توزيع

اندازه پرونده : 421858 bytes

امتیاز :  ۴.۰۰ |  مجموع :  ۱

دستورالعمل متمم اصول ايمني كار با بالابرهاي هيدروليكي

دستورالعمل متمم اصول ايمني كار با بالابر

اندازه پرونده : 37328 bytes

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

دستورالعمل مقابله با حوادث و خسارات سنگين جاني و مالي

دستورالعمل مقابله با حوادث و خسارات سنگين

اندازه پرونده : 255038 bytes

امتیاز :  ۴.۰۰ |  مجموع :  ۱

دستورالعمل گزارش عملکرد شيفت اتفاقات

دستورالعمل گزارش عملکرد شيفت اتفاقات

اندازه پرونده : 38582 bytes

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

صفحه1از9123456...9.بعدي.برو

بهره برداری

دستورالعمل چشم¬انداز اصلاح ولتاژ شبکه¬های توزیع(طرح ملي چاوش)

دستورالعمل (طرح ملي چاوش)

اندازه پرونده : 475767 bytes

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

دستورالعمل نحوه محاسبه شاخص های سیما در حوزه بهره برداری

دستورالعمل نحوه محاسبه شاخص های سیما

اندازه پرونده : 1041174 bytes

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

دستورالعمل مقابله با پرنده زدگی در شبكه هاي توزيع برق

دستورالعمل مقابله با پرنده زدگی در شبكه هاي توزيع

اندازه پرونده : 2035326 bytes

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

دستورالعمل مدیریت هرس درختان

دستورالعمل مدیریت هرس درختان

اندازه پرونده : 874294 bytes

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

دستورالعمل مدیریت بارگذاری پست ها و فیدرهای فشارضعیف

دستورالعمل مدیریت بارگذاری پستهاو فیدرهای فشارضعیف

اندازه پرونده : 1525305 bytes

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

دستورالعمل خازن گذاري در شبكه هاي فشار ضعيف

دستورالعمل خازن گذاري در شبكه هاي فشار ضعيف

اندازه پرونده : 3078575 bytes

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

دستورالعمل اجرایی مقابله با اتصالات سست به کمک دوربین ترموویژن

دستورالعمل اجرایی مقابله با اتصالات سست

اندازه پرونده : 1444037 bytes

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

دستورالعمل ثابت بهره برداري شبكه هاي فشار متوسط

دستورالعمل ثابت بهره برداري شبكه هاي فشار متوسط

اندازه پرونده : 1370999 bytes

امتیاز :  ۳.۰۰ |  مجموع :  ۱

شیوه نامه اندازهگیري و اصلاح مقاومت زمین

شیوه نامه اندازهگیري و اصلاح مقاومت زمین

اندازه پرونده : 501919 bytes

امتیاز :  ۴.۵۰ |  مجموع :  ۲


مشترکین

مقررات-رمزارزها-1400

مقررات-رمزارزها-1400

اندازه پرونده : 119206 bytes

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

مصارف بالای دو مگاوات --مصوبه-بند-ز

مصارف بالای دو مگاوات --مصوبه-بند-ز

اندازه پرونده : 67915 bytes

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

دستورالعمل فروش انشعاب

دستورالعمل فروش انشعاب

اندازه پرونده : 665295 bytes

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰


تعرفه های برق

آیین نامه بخشودگي-1400

آیین نامه بخشودگي-1400

اندازه پرونده : 143611 bytes

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

دستورالعمل تعرفه های برق

دستورالعمل تعرفه های برق

اندازه پرونده : 108558 bytes

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0