• ساعت : ۸:۴۴:۵۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ 
حذف قبوض برق كاغذی
 مراجعه به سایت  www.gilanpdc.ir  و کلیک ثبت تلفن همراه برای درج شماره 8 رقمی اشتراک برق و ثبت شماره تلفن همراه ....

قبض برق کاغذی حذف می شود

ثبت شماره تلفن همراه = دریافت بدهی برق مصرفی بصورت پیامک

روشهای اجرایی : 
1-    مراجعه به سایت  www.gilanpdc.ir  و کلیک ثبت تلفن همراه برای درج شماره 8 رقمی اشتراک برق و ثبت شماره تلفن همراه 
2-    ارائه شماره تلفن همراه به مامور قرائت کنتور 
3-    مراجعه به دفاتر پیشخوان یا ادارات توزیع برق مناطق  و ارائه شماره 8 رقمی اشتراک برق و شماره تلفن همراه به  متصدی 

توجه : 
•     شخص استفاده کننده از انشعاب برق می بایست شماره تلفن همراه خود را ثبت نماید ، اعم از اینکه مالک یا مستاجر باشد 
•    جهت جلوگیری از قطع برق  ، بکارگیری یکی از روشهای ذکر شده الزامیست 

دفتر روابط عمومی شرکت توزیع برق گیلان

تلفن تماس:   33665000


 

امتیاز :  ۳.۴۴ |  مجموع :  ۵۲

برچسب ها

    رشت، بلوار امام خمینی(ره)، شرکت توزیع نیروی برق گیلان، صندوق پستی 4188867749

    5.3.6.0
    V5.3.6.0