• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ 
  • کد خبر : ۲۵۵۴
آیا میدانید ساعات اوج مصرف برق ، در 6 ماهه اول سال 12 الی 17 در روز و 20 الی 24 در شب میباشد
آیا میدانید ساعات اوج مصرف برق ، در 6 ماهه اول سال 12 الی 17 در روز و 20 الی 24 در شب میباشد
برچسب ها