عنوان  
زمان برگزاری از تاريخ الی


TITLESTART_DATEEXPIRE_DATETENDERFILE DETAILSDelete
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری عملیات مربوط به بهره برداری و اتفاقات و برون سپاری شعبات تولم شهر و گوراب زرمیخ 29-97 20/06/1397 25/06/1397
مناقصه عمومی دو مرحله ای تامين نيروي انسانی تامين خدماتي نظافتي شماره30-97 20/06/1397 25/06/1397
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری بيمه بدنه و شخص ثالث خودرو هاي شركت توزیع نیروی برق گیلان 28-97 18/06/1397 22/06/1397
تجدید مناقصه عمومي دو مرحله اي خرید 44600دستگاه كنتور ديجيتال تكفاز و سه فاز 20-97 11/06/1397 15/06/1397
تجدید مناقصه عمومي دو مرحله اي خرید 23400عدد كليد مينياتوري 21-97 11/06/1397 15/06/1397
مناقصه عمومي دو مرحله اي خرید 6000عددانواع بالاست (ترانس)بخارسدیم 150و70وات به شماره 27-97 11/06/1397 15/06/1397
مناقصه عمومی دو مرحله ای تامين نيروي انسانی شرح خدمات شماره23-97 03/06/1397 07/06/1397
مناقصه عمومی دو مرحله ای تامين نيروي انسانی حفاظتی و مراقبتی شماره24-97 03/06/1397 07/06/1397
مناقصه عمومي دو مرحله اي تأمين نيروي انساني ماهر و نيمه ماهر شماره 25-97 03/06/1397 07/06/1397
مناقصه عمومي دو مرحله اي تأمين نيروي مراکز 121شماره 26-97 03/06/1397 07/06/1397

رشت، بلوار امام خمینی(ره)، شرکت توزیع نیروی برق گیلان، صندوق پستی 4188867749