عنوان  
زمان برگزاری از تاريخ الی


TITLESTART_DATEEXPIRE_DATETENDERFILE DETAILSDelete
1 2 3 4 5 6 7 
مناقصه عمومي دو مرحله اي 370دستگاه ترانسفورماتور هوايي كم تلفات 18-97 10/04/1397 14/04/1397
مناقصه عمومي دو مرحله اي خرید 3900عدد پايه بتوني H به شماره 19-97 10/04/1397 14/04/1397
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید انواع سیم آلومینیوم فاکس ،مینک و هاینا 14-97 07/04/1397 12/04/1397
مناقصه عمومي دو مرحله اي خرید انواع چراغ لاک پشتی 70 و150 وات بخار سدیم با لامپ15-97 07/04/1397 12/04/1397
مناقصه عمومي دو مرحله اي خرید 600عددسکشن (جداکننده تیغه ای )پلیمری 16-97 07/04/1397 12/04/1397
مناقصه عمومي دو مرحله اي سكسيونر هوايي گازي SF6 با متعلقات 17-97 07/04/1397 19/04/1397
مناقصه عمومي دو مرحله اي خرید 510,000متر انواع كابل خودنگهدار فشارضعيف10-97 04/04/1397 19/04/1397
مناقصه عمومي دو مرحله اي خرید 258.000متر انواع كابل فشارضعیف مسی شماره11-97 04/04/1397 19/04/1397
مناقصه عمومي دو مرحله اي خرید1200عدد فیوزکات اوت پلیمری 200آمپری شماره 12-97 04/04/1397 09/04/1397
مناقصه عمومي دو مرحله اي خرید شش دستگاه ریگلوزرخلاء شماره 13-97 04/04/1397 09/04/1397

رشت، بلوار امام خمینی(ره)، شرکت توزیع نیروی برق گیلان، صندوق پستی 4188867749