انتصاب
 ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

با ارسال نامه ای از سوی دکتر حقی فام معاون هماهنگی توزیع  شرکت توانیر  ، مهندس بستانی معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان به عنوان عضو کارگروه خط گرم تحت نظر کمیته اندیشه ورز بهره برداری منصوب شد . 


رشت، بلوار امام خمینی(ره)، شرکت توزیع نیروی برق گیلان، صندوق پستی 4188867749