/  2
جلسه هماهنگی طرح های پیك سایی سال 1397 با مدیران امورهای اجرایی و اعضای كمیته راهبری پیك سایی و بهینه سازی مصرف انرژی در شركت توزیع برق گیلان
 ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ 

امتیاز :  ۲/۰۰ |  مجموع :  ۲

<p dir="RTL"><strong><span style="font-family:b zar"><span style="font-size:14.0pt">دکتر هنرمند معاون فروش و خدمات مشترکین در جلسه هماهنگی طرحهای پیک سایی سال97&nbsp; با مدیران امورهای اجرایی&nbsp; : در شرایط کنونی برنامه های مدیریت مصرف برق در شرکت بایستی با جدیت بیشتری پیگیری و اجرا شود.</span></span></strong></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;"><strong><span style="font-family:b zar"><span style="font-size:14.0pt">طی هماهنگی بعمل آمده از سوی معاونت فروش و خدمات مشترکین و دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان وبا توجه به نامه شماره 89/313/97 شرکت توانیر در خصوص طرحهای پیک سایی سال 97 ، جلسه ای جهت هماهنگیهای لازم در مورخ 10 اردیبهشت 1397 در سالن پیامبر اعظم (ص) این شرکت با حضور معاونین ، قائم مقام اجرایی مدیر عامل &nbsp;در امور توزیع برق شهرستانها ، مدیریت توزیع برق شهرستان رشت ، مدیران ستادی ، مدیران امورهای اجرایی و اعضای کمیته راهبری پیک سایی و بهینه سازی مصرف انرژی شرکت برگزار شد . </span></span></strong></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;"><strong><span style="font-family:b zar"><span style="font-size:14.0pt">در این جلسه خانم مهندس یوحنایی مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت&nbsp; ضمن تبیین برنامه های اجرایی طرحهای کاهش پیک تابستان سال 97 و معرفی مجریان مربوط به هر یک از طرحهای کاهش پیک&nbsp; و شرح وظایف آنها&nbsp; ابراز داشت : </span></span></strong></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;"><strong><span style="font-family:b zar"><span style="font-size:14.0pt">در سال جاری طرحهای پیک سایی با سال گذشته تفاوتهایی دارند و برای هر یک از این طرحها مجریان مربوطه مشخص و این دفتر &nbsp;با هریک از آنها جلساتی برگزار و دستور العملها و شرح وظایف هر یک از مجریان را مشخص نمود . </span></span></strong></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;"><strong><span style="font-family:b zar"><span style="font-size:14.0pt">وی سپس به بررسی جزئیات هر یک از طرحهای پیک سایی سال 97 نظیر پاسخگویی بار جایگاههای </span></span><span dir="LTR"><span style="font-size:14.0pt">CNG </span></span><span style="font-family:b zar"><span style="font-size:14.0pt">&nbsp;، طرح تغییر ساعت کار ادارات ، طرح پاسخگویی بار و ذخیره عملیاتی صنایع و کشاورزی پرداخت و گفت : ادارات طبق دستورالعمل ارسالی از سوی شرکت توانیر موظف به تامین 20 درصد انرژی مورد نیاز خود از طریق انرژی های تجدید پذیر می باشند که این امر در مرحله اطلاع رسانی و آگاه سازی به ادارات استان قرار دارد . </span></span></strong></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;"><strong><span style="font-family:b zar"><span style="font-size:14.0pt">مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان&nbsp; ضمن تشریح اجرای طرح بهسامان که با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان انجام میگیرد اظهار داشت : </span></span></strong></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;"><strong><span style="font-family:b zar"><span style="font-size:14.0pt">تعداد 20645 دانش آموز در 288 مدرسه و در 24 منطقه استان تحت پوشش این طرح قرار خواهند گرفت که تشکیل دبیرخانه اجرایی استان ، توزیع بسته های آموزشی و پوستر های تهیه شده ، برگزاری رقابت های پژوهشی مدیریت مصرف برق در بین دانش آموزان و برگزاری همایش اهدای جوایز به دانش آموزان با حضور نماینده شرکت توزیع برق استان از جمله برنامه های این طرح می باشد . </span></span></strong></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;"><strong><span style="font-family:b zar"><span style="font-size:14.0pt">وی درخصوص طرحهای </span></span><span dir="LTR"><span style="font-size:14.0pt">TOU </span></span><span style="font-family:b zar"><span style="font-size:14.0pt">(تغییر ساعت پیک بار مشترکین ) ، طرح تهیه پرو فایل بار مشترکین ، طرح ذخیره عملیاتی در ساعات اوج بار ، طرح نصب ثبات تحلیل اطلاعات جهت اعلام ضریب بار انواع مشترکین و پاسخگویی بار پمپاژ آب شهری توضیحات مبسوطی را ارائه نمود و در خاتمه نیز درخصوص اجرای برنامه های هفته مدیریت مصرف انرژی برق و برنامه های&nbsp; اطلاع رسانی و آگاه سازی شرکت در طول&nbsp; این هفته نکات ارزنده ای را برای حضار بیان نمود . </span></span></strong></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;"><strong><span style="font-family:b zar"><span style="font-size:14.0pt">دکتر سلمانپور مدیر دفتر نظارت بر بهره برداری شرکت و مجری طرح پاسخگویی بار جایگاههای </span></span><span dir="LTR"><span style="font-size:14.0pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNG </span></span><span style="font-family:b zar"><span style="font-size:14.0pt">درخصوص چگونگی اجرای این طرح گفت : طرح پاسخگویی جایگاههای </span></span><span dir="LTR"><span style="font-size:14.0pt">CNG</span></span><span style="font-family:b zar"><span style="font-size:14.0pt"> برای اولین بار در امسال جزء طرحهای پیک سایی قرار گرفته است و می بایست صاحبان این جایگاهها در ماههای تیر و مرداد طی همکاری با شرکت توزیع برق استان ، تعدادی از جایگاههای خود را از مدار خارج نمایند و بازه زمانی این همکاری 5 روز بوده و مدت آن 2 ساعت در روز می باشد و بین ساعات 12 تا 16 عصر اجرا میشود و حداقل 10 % ظرفیت انرژی مصرفی آنها را کاهش می دهد و انتظار میرود که مدیران امورهای اجرایی و نمایندگان مدیریت مصرف امورها از حداکثر ظرفیت این همکاری استفاده نمایند تا بتوانیم از مزایای این طرح به نحو مطلوبی بهره ببریم . </span></span></strong></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;"><strong><span style="font-family:b zar"><span style="font-size:14.0pt">در ادامه دکتر هنرمند معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت بیان داشت : با توجه به شرایط کنونی و تاکید شرکت توانیر می بایست برنامه های مدیریت مصرف انرژی در شرکتهای توزیع برق با جدیت بیشتری پیگیری و اجرا گردد و طرحهای پیک سایی نقش مهمی را در اجرای برنامه های مدیریت مصرف دارد و در این بخش آگاه سازی مشترکین در جهت مشارکت در طرحهای پیکسایی بسیار حائز اهمیت می باشد . </span></span></strong></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;"><strong><span style="font-family:b zar"><span style="font-size:14.0pt">معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت افزود : با توجه به فضای موجود در وزارت نیرو و برنامه ریزیهای انجام شده ، یکی از برجسته ترین کارهایی که مدیران امورهای اجرایی می توانند در حوزه کاری خود انجام دهند ، شناسایی مشترکینی است که می توانند در طرحها پیک سایی به نحو موثرتری فعالیت نمایند و هرچه تعداد این مشترکین بیشتر شود تبعات حاصل از آن برای شرکت توزیع برق گیلان مطلوبتر و از طرفی هم دستورالعملهای ارسالی&nbsp; شرکت توانیر به نحو بهتری اجرایی خواهد شد . </span></span></strong></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;"><strong><span style="font-family:b zar"><span style="font-size:14.0pt">مهندس میری نرگسی قائم مقام اجرایی مدیرعامل در امور توزیع برق شهرستانها در جلسه هماهنگی طرحهای پیک سایی سال97&nbsp; با مدیران امورهای اجرایی&nbsp; : مدیریت مصرف انرژی برق یک کار گروهی و مهم است و اجرای آن می بایست بصورت یک باور برای جامعه فرهنگ سازی شود.</span></span></strong></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;"><strong><span style="font-family:b zar"><span style="font-size:14.0pt">مهندس میری نرگسی قائم مقام اجرایی مدیرعامل در امور توزیع برق شهرستانها اظهار داشت : </span></span></strong></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;"><strong><span style="font-family:b zar"><span style="font-size:14.0pt">در تمام دنیا شرکتهای توزیع برق دارای جایگاه مهمی در صنایع هستند و نقش آنها در پایداری و فعالیتهای اقتصادی صنایع دیگر کاملا مشخص است و تامین برق پایدار برای مشترکین جزء وظایف ذاتی شرکتهای توزیع برق بوده و برقراری آن نیاز به نگاهی ویژه به مدیریت مصرف انرژی برق دارد . </span></span></strong></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;"><strong><span style="font-family:b zar"><span style="font-size:14.0pt">وی در ادامه سخنان خود ابراز داشت : مدیریت مصرف انرژی برق یک کار گروهی و مهم است و اجرای آن می بایست بصورت یک باور برای جامعه فرهنگ سازی شود و برای این کار مدیران امورهای اجرایی می توانند از ظرفیتهای موجود در حوزه کاری خود مانند ائمه جماعات مساجد ، ظرفیتهای بسیج و سایر تریبونهای موجود در استان در جهت آگاه سازی و اطلاع رسانی مردم و فرهنگ سازی مدیریت مصرف انرژی برق استفاده نمایند و در پایان نیز ارسال بموقع گزارشات مربوط به اجرای طرحهای پیک سایی و مدیریت مصرف انرژی برق به ستاد شرکت توسط مجریان&nbsp; مربوطه را مورد تاکید قرار داد . </span></span></strong></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;"><strong><span style="font-family:b zar"><span style="font-size:14.0pt">در خاتمه &nbsp;مهندس مهدیزاده مدیریت توزیع برق شهرستان رشت بود و اظهار داشت :&nbsp;</span></span></strong><strong><span style="font-family:b zar"><span style="font-size:14.0pt">برای رسیدن به اهدافی که برای برنامه های مدیریت مصرف انرژی برق&nbsp; تعیین شده ، نیاز به تلاش و کوشش مضاعف است و شناسایی ظرفیتهای موجود و استفاده از آنها توسط مجریانی که در زمینه مدیریت مصرف انرژی برق فعالیت می نمایند بسیار حائز اهمیت است . </span></span></strong></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;"><strong><span style="font-family:b zar"><span style="font-size:14.0pt">وی در ادامه به ارائه چند راه کار مهم در جهت اشاعه فرهنگ مدیریت مصرف انرژی نظیر : استفاده از ظرفیتهای دهیاریها و بخشداریها ، استفاده از پتانسیل موجود در مساجد و امامان جماعت ، استفاده از ظرفیتهای موجود در اداره ارشاد اسلامی و هنرمندان بومی و برقراری ارتباط موثر با مدارس&nbsp; پرداخت و خاطر نشان کرد ، ایجاد یک گفتمان مشترک و برگزاری نشستهای تخصصی با همکاری دفتر مدیریت مصرف در جهت برنامه ریزی مناسب و اجرای برنامه های مدیریت مصرف انرژی برق می تواند گام موثری در جهت تحقق اهداف طرحهای پیک سایی و گذر از تابستان امسال باشد . </span></span></strong></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;"><strong><span style="font-family:b zar"><span style="font-size:14.0pt">در پایان این جلسه نیز به سوالات مطروحه مجریان طرحهای پیک سایی و حضار توسط دکتر هنرمند ، مهندس میری نرگسی و مهندس مهدیزاده پاسخ مناسب ارائه شد . </span></span></strong></p>


رشت، بلوار امام خمینی(ره)، شرکت توزیع نیروی برق گیلان، صندوق پستی 4188867749