عنوان : جشنواره دوازدهم قرآنی همكاران، همسران و فرزندان دانشجو كاركنان شركت برگزار می گردد
کد خبر : ۲۶۲۳
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ 
ساعت : ۸:۵۴:۱۰


بازگشت           چاپ چاپ         
 

رشت، بلوار امام خمینی(ره)، شرکت توزیع نیروی برق گیلان، صندوق پستی 4188867749