پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مناقصات عمومی
    تعداد بازدید: 0 
عنوان: مناقصه عمومي دو مرحله اي خرید 88300دستگاه انواع کنتور دیجیتال 42-97  جديد!
    تعداد بازدید: 0 
عنوان: مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 270000 متر انواع کابل خود نگهدار فشار ضعیف 43-97  جديد!
    تعداد بازدید: 0 
عنوان: مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 61200 عدد انواع کلید مینیاتوری 44-97  جديد!
    تعداد بازدید: 0 
عنوان: مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 729 دستگاه انواع ترانسفورماتور هوایی کم تلفات هرمتیک 45-97  جديد!


   آرشيو

مناقصات محدود


  

فراخوان عمومی


   آرشيو

مزایده


   آرشيو

5.1.0.0
V5.1.0.0