عنوان  
زمان برگزاری از تاريخ الی


TITLESTART_DATEEXPIRE_DATETENDERFILE DETAILSDelete
1 2 3 4 
02-95 فروش انواع تیر بتونی وچوبی اسقاط 1395/05/03 1395/05/07
آگهی مزایده عمومی فروش انواع خودروی اسقاط 1-94 1394/03/17 1394/03/21
تجدید مزایده عمومی 5-91 1391/12/08 1391/12/19
تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای فروش آپارتمان و زمین 1-96 1396/02/17 1396/03/01
تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای فروش زمین 1-96 1396/04/11 1396/04/15
تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای لوازم وتجهیزات راکد 2-96 1396/02/17 1396/03/01
فروش ده گروه انواع لوازم وتجهیزات راکد واسقاط موجود درانبار مرکزی شرکت فروشنده 02-96 1396/01/14 1396/01/20
فروش 40 تن انواع سیم مسی اسقاط 1392/03/20 1392/04/08
فروش انواع ترانسفورماتور نو ومستعمل (28دستگاه) 03-95 1395/05/03 1395/05/07
فروش هفت باب آپارتمان و دو قطعه زمین دارای سند مالکیت 01-96 1396/01/14 1396/01/20

رشت، بلوار امام خمینی(ره)، شرکت توزیع نیروی برق گیلان، صندوق پستی 4188867749

5.1.0.0
V5.1.0.0