عنوان  
زمان برگزاری از تاريخ الی


عنوانتاريخ شروعتاريخ انقضافایلجزئيات
1 2 3 4 
02-95 فروش انواع تیر بتونی وچوبی اسقاط 1395/05/03 1395/05/07 منقضی شده
آگهی مزایده عمومی فروش انواع خودروی اسقاط 1-94 1394/03/17 1394/03/21 منقضی شده
تجدید مزایده عمومی 5-91 1391/12/08 1391/12/19 منقضی شده
تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای فروش آپارتمان و زمین 1-96 1396/02/17 1396/03/01 منقضی شده
تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای فروش زمین 1-96 1396/04/11 1396/04/15 منقضی شده
تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای لوازم وتجهیزات راکد 2-96 1396/02/17 1396/03/01 منقضی شده
فروش ده گروه انواع لوازم وتجهیزات راکد واسقاط موجود درانبار مرکزی شرکت فروشنده 02-96 1396/01/14 1396/01/20 منقضی شده
فروش 40 تن انواع سیم مسی اسقاط 1392/03/20 1392/04/08 منقضی شده
فروش انواع ترانسفورماتور نو ومستعمل (28دستگاه) 03-95 1395/05/03 1395/05/07 منقضی شده
فروش هفت باب آپارتمان و دو قطعه زمین دارای سند مالکیت 01-96 1396/01/14 1396/01/20 منقضی شده

رشت، بلوار امام خمینی(ره)، شرکت توزیع نیروی برق گیلان، صندوق پستی 4188867749

5.3.4.0
V5.3.4.0