عنوان  
زمان برگزاری از تاريخ الی


TITLESTART_DATEEXPIRE_DATETENDERFILE DETAILSDelete
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
مناقصه عمومي دو مرحله اي خرید 1000دستگاه كنتور هوشمند به شماره 41-97 1397/11/08 1397/11/13
مناقصه عمومي یک مرحله اي با ارزیابی کیفی همزمان واگذاري عمليات مربوط به بهره برداري و اتفاقات شعبات توزيع برق امام زاده هاشم و خشكبيجار 40-97 1397/10/20 1397/10/25
مناقصه عمومي دو مرحله اي خرید 58 دستگاه انواع ترانسفورماتور هوایی کم تلفات هرمتیک به شماره 38-97 1397/10/01 1397/10/05
مناقصه عمومي دو مرحله اي خرید 50000متر كابل خودنگهدار فشارضعيف 35-97 1397/09/27 1397/10/02
مناقصه عمومي دو مرحله اي خرید 25000متر كابل خودنگهدار 20 كيلوولت 36-97 1397/09/27 1397/10/02
مناقصه عمومي دو مرحله اي 3000متر كابل فشارضعيف مسي 37-97 1397/09/27 1397/10/02
مناقصه عمومي دو مرحله اي خرید 13.500متر انواع كابل فشارضعیف مسی شماره34-97 1397/09/27 1397/10/02
مناقصه عمومي دو مرحله اي خرید360اصله انواع پايه بتوني H به شماره32-97 1397/09/27 1397/10/02
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید سیم آلمینیوم فاکس، مینک و هاینا روکشدار و بدون روکش33-97 1397/09/27 1397/10/02
تجدیدمناقصه عمومي دو مرحله اي خرید 258.000متر انواع كابل فشارضعیف مسی شماره11-97 1397/09/07 1397/09/12

رشت، بلوار امام خمینی(ره)، شرکت توزیع نیروی برق گیلان، صندوق پستی 4188867749

5.1.0.0
V5.1.0.0