• ساعت : ۸:۴۵:۲۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ 
تقدیر و تشكر
با ارسال لوح تقدیر مشترکی از سوی مهندس متولی زاده مدیرعامل شرکت توانیر (رئیس شورای راهبردی سیرد ایران) و مهندس هاشمی دبیر کمیته ملی سیرد ایران ، از مهندس جمشید طالبی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان بجهت حضور فعال کارکنان آن شرکت در هفتمین کنفرانس منطقه ای سیرد و کسب رتبه سوم با تعداد یازده مقاله پذیرفته شده تقدیر و تشکر بعمل آمد .

با ارسال لوح تقدیر مشترکی از سوی مهندس متولی زاده مدیرعامل شرکت توانیر (رئیس شورای راهبردی سیرد ایران) و مهندس هاشمی دبیر کمیته ملی سیرد ایران ، از مهندس جمشید طالبی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان بجهت حضور فعال کارکنان آن شرکت در هفتمین کنفرانس منطقه ای سیرد و کسب رتبه سوم با تعداد یازده مقاله پذیرفته شده تقدیر و تشکر بعمل آمد .

امتیاز :  ۳.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    رشت، بلوار امام خمینی(ره)، شرکت توزیع نیروی برق گیلان، صندوق پستی 4188867749

    5.3.4.0
    V5.3.4.0