معرفی

دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات از جمله دفاتر مستقل ستادی می باشد که مستقیماً زیر نظر مدیریت عامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان فعالیت می نماید، دفاع از حقوق شرکت و پیگیری پرونده های مطروحه در مراجع قضائی و اداری از جمله وظایف اصلی این دفتر می باشد.همچنین عضویت درکمیته های مختلف در شرکت ،ارائه مشاوره حقوقی در خصوص تنظیم قراردادها نیز از جمله دیگر فعالیت های این دفتر می باشد، واحد املاک مستقر در این دفتر وظیفه پیگیری تملک زمین برای احداث پست های برق و همچنین مستند سازی اموال غیر منقول شرکت را برعهده دارد.


DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0

دکتر آناهیتا علیزاده

moai game engine docs

تجهیزات پزشکی