راهنمای تکمیل قرارداد مولدهای دیزلی در تابستان سال 1395

در طرح بکار گیری مولدهای دیزلی ، کلیه مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان که دارای دیزل ژنراتور (ترجیحاً با قدرت بالای 200 کیلووات) می باشند می توانند پس از عقد قرارداد ، در ماه های تیر و مرداد و ساعات 11 الی 23 نسبت به تامین همه یا قسمتی از برق داخلی خود با استفاده از دیزل ژنراتور اقدام نموده و از مزایای آن به شرح ذیل برخوردار گردند :

توضیحات ذیل بر اساس رویه ابلاغی طی نامه شماره 100/20/14271/95 مورخ 19/2/95 وزیر محترم نیرو ، جهت آگاهی از شرائط کلی قرارداد بوده و متقاضیان گرامی  می بایستی پس از هماهنگی با امور برق مربوطه جهت عقد قرارداد به آدرس ؛ رشت ، جنب دانای علی ، امور4 برق رشت ، دفتر بازار برق مراجعه نمایند .

1- زمان اجرای طرح اول تیر لغایت پایان مرداد 1395 ، غیر از روزهای تعطیل و در محدوده ساعات 11 الی 23 بوده که با نصب کنتور بر روی خروجی ژنراتورها به هزینه شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان اندازه گیری می گردد و بابت تولید برق در خارج از ساعات ذکر شده هزینه ای پرداخت نمی شود (تا سقف 500 ساعت تولید در کل دوره) .

2- تولید برق فقط جهت مصارف داخلی مشترک می باشد .

3- بابت هرکیلووات ساعت برق تولیدی در ساعات ذکر شده برای مصارف کلیه تعرفه های مختلف مبلغ 1500 ریال (به کسر تعرفه کمباری مربوطه) ، بعلاوه قیمت خرید 4/ . لیتر گازوئیل بر اساس قیمت رسمی خرید گازوئیل ، به تولید کننده برق پرداخت خواهد شد . قابل توضیح است که در اکثر مولدهای دیزلی ، مصرف گازوئیل در بار کامل ، کمتر از 4/ . لیتر بر کیلووات ساعت می باشد .

4- پرداخت وجه بابت برق تولیدی بصورت تهاتر و کسر از صورتحساب (قبض برق) مشترک بوده که در اولین قبض برق صادره در پایان هر ماه منظور می گردد .

5- نمونه تکمیل شده جدول پیوست 2 در ذیل آورده شده است که انتخاب ساعات و میزان تولید به اختیار متقاضی می باشد .

توضيحات

مجموع

توان تولیدی در هر ساعت به مگاوات

 

 

مگاوات ساعت

22  تا 23

21  تا  22

20  تا  21

19  تا  20

18  تا  19

17  تا  18

16  تا  17

15  تا  16

14  تا  15

13  تا  14

12  تا  13

11  تا  12

ساعت

روز

 

2/1

4/0

4/0

 

 

 

 

 

 

4/0

 

 

 

15

تعطیل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

8/0

 

 

 

4/0

4/0

 

 

 

 

 

 

 

17

 

2/1

4/0

4/0

 

 

 

 

 

 

4/0

 

 

 

18

 

6- پس از تکمیل مفاد قرارداد در صفحات 1 و 3 و 12 و 14 و 15 و 16 و 17 ، کلیه صفحات ممهور به مهر شرکت متقاضی شده و 2 برگ صفحه 10 نیز جهت دو نسخه قرارداد امضا و مهر شوند .

 جهت طرح هرگونه سوال در این خصوص با دفتر بازار برق شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان به شماره 33507731  013 تماس گرفته شود .

متذکر می گردد که به محض مشخص شدن شرائط عقد قرارداد بکار گیری مولدهای دیزلی برای تابستان سال 1396 ، اطلاع رسانی لازم صورت خواهد پذیرفت .


DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0

دکتر آناهیتا علیزاده

moai game engine docs

تجهیزات پزشکی