به منظور پاره ای از تعمیرات در جهت بهبود نیرو رسانی ، برق قسمتی از مناطق ذیل در روز پنجشنبه 96/3/18 و شنبه 96/3/20قطع می باشد لذا خواهشمند است ترتیبی اتخاذَ فرمایید تا مراتب به اطلاع شهروندان استان گیلان رسانده شود
شهرستان املش:
پنجشنبه : منطقه کهنه گویه علیا پست 2 از ساعت 14 تا 14:45
شنبه : نرکه پایین محله و ابوالقاسمی و تازه آباد - للیک سرا - خمیر محله - سفیدداربن سیروان - چپرکلایه
 از ساعت 9:30 تا 11:30

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0

دکتر آناهیتا علیزاده

moai game engine docs

تجهیزات پزشکی