به منظور پاره ای از تعمیرات در جهت بهبود نیرو رسانی ، برق قسمتی از مناطق ذیل در روز یکشنبه مورخ96/2/31 قطع می باشد لذا خواهشمند است ترتیبی اتخاذَ فرمایید تا مراتب به اطلاع شهروندان استان گیلان رسانده شود
شهرستان املش:
روستاههای کهنه کویه -گرمابسر - رهشایه از ساعت 9 تا 11

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0

دکتر آناهیتا علیزاده

moai game engine docs

تجهیزات پزشکی