به منظور پاره ای از تعمیرات در جهت بهبود نیرو رسانی ، برق قسمتی از مناطق ذیل در روز  چهار شنبه 96/5/11قطع می باشد لذا خواهشمند است ترتیبی اتخاذَ فرمایید تا مراتب به اطلاع شهروندان استان گیلان رسانده شود
شهرستان املش:
روستاههای جیرگوابر -جواگوابر -پس کویه - کشکور- ورکوره از ساعت 7تا 9 صبح

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0

دکتر آناهیتا علیزاده

moai game engine docs

تجهیزات پزشکی