شرايط لازم به منظور تعيين صلاحیت پیمانکاران در بخش  شبکه های توزیع برق  :

1-آیین نامه طبقه بندی و تعیین صلاحیت پیمانکاران-دانلود

2-جدول مربوط پروژه های انجام شده مخصوص پیمانکاران متقاضی ارتقا فعالیت-دانلود

-------------------------------------

شرايط لازم به منظور تعيين صلاحیت پیمانکاران در بخش  نصب لوازم اندازه گیری :

1- مدارک – دانلود

2-ليست تجهيزات – دانلود

3- فرم مشخصات – دانلود  
-----------------------------------------
شرایط لازم به منظور تعیین صلاحیت پیمانکاران شاخه زنی و قطع اشجار:
1-مدارک- دانلود
2-لیست تجهیزات-دانلود

--------------------------

آیین نامه رسيدگي به تخلفات پيمانكاران


DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0

دکتر آناهیتا علیزاده

moai game engine docs

تجهیزات پزشکی