عملکرد

خلاصه عملکرد امور زنان در سال 92
1-ارائه فرم نظرسنجی برای لباس متحدالشکل
2- برگزاری سمینار ارتباط موثر والدین و فرزندان با رویکرد دینی
3-سمینار آموزشی اهمیت تشکیل کانون خانواده
4- مراسم تجلیل از کارکنان نمونه شرکت
5- اجرای مسابقات شنا و شطرنج در بین بانوان شاغل شرکتهای آب و برق
6- مسابقات قرآنی فرزندان همکار وزارت نیرو
7-برگزاری کلاس قرآن برای خواهران و برادران شرکت
8- مراسم تجلیل از دانش آموزان ممتاز کارکنان شاغل و بازنشسته
9- برگزاری مسابقه کتابخوانی بین فرزندان دختر همکاران شاغل و ...


DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0

دکتر آناهیتا علیزاده

moai game engine docs

تجهیزات پزشکی