معرفی طرح بهسامان در آموزش و پرورش  

 

طرح بهسامان (بهینه سازی مصرف انرژی)طرحی است که به منظور گسترش فرهنگ بهینه سازی مصرف انرژی و آشناسازی دانش آموزان با اهمیت انرژی وروشهای استفاده بهینه از انرژی درمحیط خانه ومدرسه اجرا می گردد.

 

 

 

 پروژهای اجرا شده  

 

دراین طرح که ازسال 1377 درمدارس کشور اجرامی شود با آموزش معلمان و دانش آموزان وتوزیع ابزارآموزشی مانندکتاب،بروشور، برچسب و ...... نسبت به افزایش آگاهی و شناخت دانش‌آموزان بامقوله انرژی اقدام می شودو دانش‌آموزان درطول اجرای این طرح باانجام فعالیتهای مختلف ازجمله ،کنترل مصرف انرژی درمدرسه وخانه،نقاشی،کاردستی،شعرو....... آنچه راکه یادگرفته اند به نمایش می گذارند.این طرح درابتداء در سال 1377 در 33 باب از مدارس پسرانه و دخترانه مقاطع مختلف تحصیلی آموزش و پرورش شهر تهران اجرا شده است. ازآن سال تاکنون(1387) این طرح  دربیش از541 باب ازمدارس کشور طراحی وبه اجراء گذاشته شده است.

طرح بهسامان بر طبق  سرفصل آموزشی ذیل شامل :  1- ضرورت بهینه‌سازی مصرف انرژی 2-  آشنایی با انرژی و انواع آن ، 3- آشنایی با راهکارهای بهینه‌سازی مصرف انرژی در وسایل انرژی بر خانگی ، 4- آشنایی با برچسب مصرف انرژی و فواید آن ، 5- حفاظت از محیط زیست ، 6- آشنایی با پیک مصرف برق 7- نحوه تولید برق 8- آشنایی باساختارکنتوربرق ونحوه محاسبه هزینه فیش برق 9- آشنایی بالامپ کم مصرف . در قالب فعالیت‌های مختلف  در مدارس اجرا گردیده است.

 

جدول آمار مدارس تحت پوشش طرح بهسامان

سال

تعداد مدارس

تعداد دانش­آموزان

شهرمحل اجرا

77

33

18150

تهران

78

31

17050

تهران

79

45

24750

تهران

80

53

21150

زنجان - قزوین

81

50

3000

بندرعباس- جزیره قشم

82

12

5633

بوشهر

83

62

4800

رشت - زاهدان - زابل

84

50

2019

اصفهان

85

85

4671

اصفهان - شیراز

87

120

6000

شیراز - اهواز - اصفهان-  مشهد

جمع

541

107223

 

 

 

 

 

 پروژه های در دست اجرا  

 

بمنظور گسترش و اجرای طرح بهسامان در سایر مدارس استان های کشور این طرح در سال تحصیلی 88-87 در 120 باب از مدارس مقاطع تحصیلی ابتدایی وراهنمایی دخترانه وپسرانه شهرهای اصفهان، شیراز، مشهد واهواز با همکاری شرکت های توزیع برق شهرهای  مربوطه درحال اجراء می باشد.

 

 

 

 تربیت مربی بهسامان  

 

بمنظور گسترش طرح آموزشی بهسامان در سایر مدارس شهرهای کشور، چهار دوره آموزشی با عنوان تربیت مربی بهسامان برای شرکت های برق منطقه ای و توزیع برق وزارت نیرو طراحی و اجرا شده است. در این دوره ها که به مدت 32 ساعت برگزار می شود مباحثی شامل: هدف های آموزشی طرح بهسامان ، برنامه ریزی و نحوه اجرای طرح و ارزشیابی طرح بهسامان توسط مدرسین دوره های بهسامان برای شرکت کنندگان تدریس می شود. در این دوره ها که بمنظور آشناسازی کارشناسان با اهداف و ضرورت اجرای طرح و تربیت آنها جهت اجرای طرح بهسامان در مدارس برگزار می شود علاوه بر اینکه شرکت کنندگان به صورت کاربردی و عملی با روش های اجرای طرح بهسامان در سه حیطة شناختی، عاطفی و رفتاری آشنا می شوند ابزارهای آموزشی قابل استفاده در اجرای طرح مذکور نیز به آنها معرفی می شود.

از سال 1382 تا 1387  تعداد 44 دوره آموزشی تربیت مربی بهسامان در  شهرهای ساری، اراک، بوشهر، رشت، زاهدان ، اهواز، لار، لامرد، اصفهان، شیراز، تبریز، مشهد، بندرعباس، یزد، کرمان، همدان ، ساوه،  سبزوار ، بیرجند، کاشان، شهر کرد، بجنورد، اصفهان، تفرش ، گلپایگان، زاهدان، چابهار، یزد ،  میبد ،  سنندج ، تربت حیدریه ، قشم و همدان برگزار شده است که تعداد 3645 نفر از مدیران و معلمان مدارس شهرهای مذکور در آن شرکت نموده اند.

 

 

 

 جدول دوره‌های آموزش تربیت مربی بهسامان (جمعاً 44 دوره آموزشی - 3645 نفـــر)  

 

 

عنوان

عنوان دوره آموزشی

سال

مکان

تعداد نفرات آموزش دیده

 

 

 

 

 

ردیف1

اولین دورة آموزش تربیت مربی بهسامان جهت کارشناسان و معلمان مدارس تحت پوشش شرکت برق‌ منطقه‌ای مازندران

82

ساری

25

ردیف2

دومین دوره آموزش تربیت مربی بهسامان جهت کارشناسان و معلمان مدارس تحت پوشش شرکت برق منطقه‌ای باختر

82

اراک

40

ردیف3

سومین دوره آموزش تربیت مربی بهسامان جهت کارشناسان و معلمان مدارس تحت پوشش شرکت برق منطقه‌ای فارس و شرکت توزیع برق بوشهر و فارس

82

بوشهر

24

ردیف4

چهارمین دوره آموزش تربیت مربی بهسامان جهت معلمان مدارس شهررشت

83

رشت

50

ردیف5

پنجمین دوره آموزشی تربیت مربی بهسامان جهت معلمان مدارس سیستان و بلوچستان

83

زاهدان،ایرانشهر،زابل

40

ردیف6

ششمین دوره آموزشی تربیت مربی بهسامان جهت معلمان مدارس خوزستان

83

اهواز

40

ردیف7

هفتمین دوره آموزشی تربیت مربی بهسامان جهت معلمان مدارس خوزستان

83

اهواز

40

ردیف8

هشتمین دوره آموزشی تربیت مربی بهسامان جهت معلمان مدارس لار

84

لار

60

ردیف9

نهمین دوره آموزشی تربیت مربی بهسامان جهت معلمان مدارس لامرد

84

لامرد

60

ردیف10

دهمین دوره آموزش تربیت مربی بهسامان جهت معلمان مدارس اصفهان

84

اصفهان

110

ردیف11

یازدهمین دوره آموزشی تربیت مربی بهسامان جهت معلمان مدارس گیلان

84

رشت

59

ردیف12

دوازدهمین دوره آموزشی تربیت مربی بهسامان جهت معلمان مدارس باختر

84

اراک

114

ردیف13

سیزدهمین دوره آموزشی تربیت مربی بهسامان جهت معلمان مدارس فارس

84

شیراز

66

ردیف14

چهاردهمین دوره آموزشی تربیت مربی بهسامان جهت معلمان مدارس تبریز

84

تبریز

40

ردیف15

پانزدهمین دوره آموزشی تربیت مربی بهسامان جهت معلمان مدارس خراسان

84

مشهد

72

ردیف16

شانزدهمین دوره آموزشی توجیهی تربیت مربی بهسامان جهت معلمان شیراز

85

شیراز

66

ردیف17

هفدهمین دوره آموزشی تربیت مربی بهسامان جهت معلمان مدارس باختر

85

اراک

120

ردیف18

هجدهمین دوره آموزشی تربیت مربی بهسامان جهت معلمان مدارس هرمزگان

85

بندرعباس

40

ردیف19

نوزدهمین دوره آموزشی تربیت مربی بهسامان جهت معلمان مدارس گیلان

86

رشت

60

ردیف20

بیستمین دوره آمورشی تربیت مربی بهسامان جهت معلمان مدارس گیلان

86

رشت

200

ردیف21

بیست و یکمین دوره آموزشی تربیت مربی بهسامان جهت معلمان مدارس یزد

86

یــزد

200

ردیف22

بیست و دومین دوره آموزشی تربیت مربی بهسامان جهت معلمان مدارس شیراز

86

شیراز

200

ردیف23

بیست و سومین دوره آموزشی تربیت مربی بهسامان جهت معلمان مدارس بندرعباس

86

بندرعباس

80

ردیف24

بیست و چهارمین دوره آموزشی تربیت مربی بهسامان جهت معلمان مدارس کرمان

86

کرمان

90

ردیف25

بیست و پنجمین دوره آموزشی تربیت مربی بهسامان جهت معلمان مدارس اهواز

86

اهواز

60

ردیف26

بیست و ششمین دوره آموزشی تربیت مربی بهسامان جهت معلمان مدارس همدان

87

همدان

51

ردیف27

بیست و هفتمین دوره آموزشی تربیت مربی بهسامان جهت معلمان مدارس بوشهر

87

بوشهر

52

ردیف28

بیست و هشتمین دوره آموزشی تربیت مربی بهسامان جهت معلمان مدارس ساوه

87

ساوه

92

ردیف29

بیست و نهمین دوره آموزشی تربیت مربی بهسامان جهت معلمان مدارس سبزوار

87

سبزوار

92

ردیف30

سیمین دوره آموزشی تربیت مربی بهسامان جهت معلمان مدارس بیرجند

87

بیرجند

97

ردیف31

سی ویکمین دوره آموزشی تربیت مربی بهسامان جهت کارشناسان و معلمان مدارس شهرکاشان

87

کاشان

40

ردیف32

سی ودومین دوره آموزشی تربیت مربی بهسامان جهت معلمان مدارس شهرکرد

87

شهرکرد

105

ردیف33

سی و سومین دوره آموزشی تربیت مربی بهسامان جهت معلمان مدارس بجنورد

87

بجنورد

100

ردیف34

سی و چهارمین دوره آموزشی تربیت مربی بهسامان جهت معلمان مدارس اهواز

87

اهواز

35

ردیف35

سی و پنجمین دوره آموزشی تربیت مربی بهسامان جهت معلمان مدارس تفرش

87

تفرش

64

ردیف36

سی و ششمین دوره آموزشی تربیت مربی بهسامان جهت معلمان مدارس گلپایگان

87

گلپایگان

58

ردیف37

سی و هفتمین دوره آموزشی تربیت مربی بهسامان جهت معلمان مدارس زاهدان

87

زاهدان

77

ردیف38

سی و هشتمین دوره آموزشی تربیت مربی بهسامان جهت معلمان مدارس چابهار

87

چابهار

84

ردیف39

سی و نهمین دوره آموزشی تربیت مربی بهسامان جهت معلمان مدارس یزد

87

یزد

205

ردیف40

چهلمین دوره آموزشی تربیت مربی بهسامان جهت معلمان مدارس میبد

87

میبد

134

ردیف41

چهل ویکمین دوره آموزشی تربیت مربی بهسامان جهت معلمان مدارس سنندج

87

سنندج

61

ردیف42

چهل ودومین دوره آموزشی تربیت مربی بهسامان جهت معلمان مدارس تربت حیدریه

87

تربت حیدریه

97

ردیف43

چهل وسومین دوره آموزشی تربیت مربی بهسامان جهت معلمان مدارس جزیره قشم

87

جزیره قشم

32

ردیف44

چهل وچهارمین دوره آموزشی تربیت مربی بهسامان جهت معلمان مدارس همدان

87

همدان

213

 

 

 

 

 

 

در جهت فرهنگ سازي  و استفاده صحيح  از مصرف بهينه انرژي بعنوان يک پديده رفتاري و نگرش مثبت  در جامعه تلقي مي گردد که هم از طرف مصرف کننده ها بعنوان يک ارزش مطلوب تلقي شود و هم اين باور را در مخاطب خود ايجاد کند که استفاده منطقي از انرژي هيچکاه به منزله اختلال در روند رشد و توسعه اقتصادي و صنعتي جامعه و يا رفاه فردي و اجتماعي نيست بلکه هدف ،ترويج فرهنگ درست مصرف کردن  وافزايش بهره وري و به طور کلي اصلاح الگوي مصرف انرژي است .لذا به همين منظور"طرح بهسامان  "با مشارکت شرکت برق منطقه اي گيلان و سازمان آموزش و پرورش استان  گيلان در 9 منطقه آموزشي  مدارس راهنمايي تحصيلي  " ناحيه 1 و2 رشت ،انزلي ، لاهيجان،رودبار،فومن،آستارا ،لنگرود،رودسردر سال تحصيلي 87- 86 به شرح ذيل اجرا مي گردد: 

 

 

                                                                                                                                                 

عنوان

تعداد

مدارس طرح بهسامان

104

کلاسهاي مجري طرح

152

جسات آموزشي طرح

1520

دبيران مجري طرح

87

دانش آموزان تحت پوشش طرح

4586

 

 

                                                                         

اهم فعاليتهاي انجام يافته


1-  شرکت 56  نفر از دبيران حرفه وفن در دوره آموزشي طرح بهسامان که در تعامل سازمان آموزش و پرورش استان گيلان و شرکت برق منطقه اي گيلان در تاريخ 15 و 16 مرداد ماه 86 برگزار گرديد. 

2-  برگزاري گردهمايي با همکاري شرکت برق منطقه اي گيلان و سازمان آموزش و پرورش با حضور کليه دبيران  و مديران با اهداف اين طرح در استان گيلان

3-گردهمايي مديران آموزشگاه  با اهداف طرح بهسامان در روز بازگشايي مدارس

4-آشنايي اولياء دانش آموزان با ويژگيهاي اين طرح در انجمن اولياء مدرسه

5-گروه بندي دانش آموزان و تعين مسئول انرژي در هر کلاس و تقسيم کار و مشخص کردن وظايف مسئولين انرژي در مدرسه و ترغيب وفرهنگ سازي دانش آموزان جهت تهيه روزنامه ديواري،شعر،نقاشي در مورد مصرف بهينه برق و محيط زيست و تهيه مقاله و خواندن آن در مراسم آغازين

6-توزيع جوائز(ساعت مچي) براي برندگان مسابقه قبل و بعد از بهسامان مربوط به سال گذشته و اهداء  آن جوائز  به دانش آموزان در برنامه آغازين با حضور مسئولين منطقه

7-توزيع ‍CDوجزوات کمک آموزشي طرح بهسامان بين دانش آموزان مجري طرح

8-بازديد از واحد هاي آموزشي مجري طرح بهسامان توسط کارشناسان سازمان آموزش و پرورش است.

 

 

 

 

اجرای طرح بهسامان در مدارس استان گیلان

طرح بهسامان با هدف آموزش مدیریت مصرف بهینه برق در مدارس راهنمایی استان گیلان به اجرا درآمد .طرح بهسامان با هدف آموزش مدیریت مصرف بهینه برق در مدارس راهنمایی استان گیلان به اجرا درآمد .
    
با هماهنگی های به عمل آمده با سازمان آموزش و پرورش استان، این طرح برای دانش آموزان 92 کلاس مقاطع راهنمایی تحصیلی شهر رشت به اجرا درآمد
.
 دانش آموزان از نظر سطح اجتماعی و اقتصادی به سه گروه تقسیم شده و آموزش های لازم درزمینه چگونگی مدیریت صحیح و بهینه مصرف انرژی را فرا گرفتند
.
کتاب و وسایل آموزشی و پوستر هم با عنوان راهنمای استفاده بهینه از وسایل خانگی آماده شد و برای تدریس در اختیار مربیان مدارس قرارگرفت
.
این طرح در سه مرحله و در ماههای دی و اسفند ماه سال گذشته انجام و در اردیبهشت ماه جاری به اتمام رسید
.
"
طبق برنامه وزارت نیرو در بخش آگاه سازی و فرهنگ سازی، کار آموزش بایستی از رده های سنی پایین تر انجام شود که در همین زمینه برنامه های مختلفی در استان اجرا شده و یا دردست اجرا است
.
یکی دیگر از اقدامات انجام شده برای آموزش و فرهنگ سازی در جامعه، ارایه مطالب آموزشی مختلف در پیک نوروزی دانش آموزان بوده است .


DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0

دکتر آناهیتا علیزاده

moai game engine docs

تجهیزات پزشکی