1

مديريت مصرف برق در بخش تجاري

عملكرد و فروش انرژي در سال 1389 نشان مي دهد كه مراكزتجاري قريب 9 درصد از كل انرژي مصرفي را به خود اختصاص داده اند كه اين انرژي در وسايل برقي آنها از جمله لوازم روشنائي ، تجهيزات سرمايشي و گرمايشي ، يخچالها و فريزرها مصرف شده است .

ساعات اوج مصرف چگونه بوجود مي آيد

در ايران در ساعات اوليه شب ، وسايل روشنائي و برخي ازلوازم الكتريكي ديگر به مدار وصل ميشوند . چون مجموع بار اين گونه مصارف بيش از بار مصرف كنندگاني مانند صنايع يك نوبته ، ادارات و ... است كه از مدار خارج شده اند ، لذا بار مصرفي در اين ساعات به حداكثر مقدار خود مي رسد و به آن ساعات اوج مصرف مي گويند . معمولا اين ساعات همواره در مدت 4 ساعت اوليه شب از حوالي غروب ، اتفاق مي افتد و بخش تجاري در ايجاد اين قله بار موثر است .

 

روشنايي در بخش تجاري

1- در رنگ آميزي ديوارها و سقف از رنگ روشن استفاده شود تا ميزان بازتاب نور افزايش يابد.

2- گرد و خاك موجود در محيط از ميزان بهره نوري لامپها مي كاهد ، تميز كردن منظم لامپها سبب مي گردد تا نوردهي بهتري داشته باشند .

3- درصورت امكان ، استفاده ازلامپهاي فلورسنت (مهتابي)به ويژه درراهرو و زيرزمين دراولويت قرار گيرد.

4- يك لامپ رشته اي 100 وات بطور معمول حدود دو برابر يك لامپ فلورسنت بلند ( مهتابي) ، برق مصرف مي كند ، درحاليكه 50 درصد كمتر از آن نور دارد . از اينرو استفاده از لامپهاي فلورسنت يا تركيب آن با لامپهاي رشته اي به كاهش هزينه برق شما نيز كمك مي كند.

5- در ساعات اوج مصرف ، خاموش كردن لامپهاي اضافي باعث مي شود كه كليه مشتركين از برق مطمئن برخوردار گردند.

6- دقت شود هيچ فضائي بيهوده روشن نماند . همچنين سعي شود از روشنائي تجملي بيش از حد ، پرهيز گردد.

7- چون بيش از 90 درصد برق مصرفي در لامپهاي رشته اي به گرما تبديل مي شود ، استفاده از اين لامپها در تابستان باعث افزايش دماي محيط شده و نياز به سيستم خنك كننده را افزايش مي دهد.

8- مصرف برق لامپ رشته اي 100 وات 5 برابر لامپ كم مصرف مي باشد و باعث افزايش هزينه ميشود .

9- درمحل هايي از محيط كار كه نور بيشتري مورد نياز است ، به جاي افزايش لامپها در محيط ، ازچراغهاي موضعي و روميزي استفاده گردد

استفاده از لوازم گرمايشي و سرمايشي در بخش تجاري

1- در زمستان ، دماي مناسب در روز 20 درجه سانتي گراد و در شب 15 درجه سانتي گراد است . سعي شود با استفاده از ترموستات يا دماسنج ، دماي محيط را درحدود مقادير فوق نگهداريد .

2- درصورتيكه هواي محيط در زمستان بيش از اندازه مورد نياز گرم شده بود ، به جاي باز كردن در و پنجره ها بهتر است وسايل گرم كننده را خاموش نماييد .

3- غير اقتصادي ترين وسيله براي گرم كردن محيط ، بخاري برقي و جهت تهيه آب گرم ، آبگرمكن برقي است كه لازم است از استفاده آنها اجتناب گردد .

4- در تابستان ، دماي مناسب محيط كار يا زندگي درحدود 26 درجه سانتي گراد است . با استفاده از ترموستات ، دماي محيط را در اين حدود كنترل كرده و از كاستن بيش از حد آن جلوگيري نماييد.

5- براي خنك كردن محيط ، ميزان نياز خود را ارزيابي نموده و به مقتضاي درجه حرارت و شرايط محيط از يكي از وسايل خنك كننده نظير پنكه ، كولر آبي يا كولر گازي با ظرفيت مناسب استفاده گردد.

6- در اطراف پنجره ها از سايبان استفاده گردد تا درفصل تابستان از تابش مستقيم اشعه خورشيد به

 

داخل ساختمان جلوگيري شود.

7- كولرها را درفصل تابستان بطور منظم سرويس كنيد. درهنگام نصب كولر ها دقت شود كه عايق بندي كانالها رعايت شده ، درزهاي اطراف آنها مسدود شوند و بر روي سقف كولر سايبان نصب گردد.

رهنمودهاي كلي

1- شايسته است نسبت به ميزان مصرف برق حساس باشيم و ميزان مصرف را از روي كنتور و ارقام موجود در قبض برق كنترل كنيم ، و براي صرفه جويي در هزينه ها در جهت كاهش تدريجي مصرف برق بكوشيم .

2- همكاران خود را آگاه سازيم ، كه در مصرف برق ميزان اعتدال را رعايت كنند.

3- هنگام خريد وسايل ، تجهيزات و دستگاههاي برقي ، ميزان نياز خود را در نظر بگيريم و از خريدن تجهيزات و دستگاههاي بزرگ و پرمصرف بپرهيزيم .

4- هنگام خريد وسايل برقي ، توجه به ميزان مصرف برق آنها ، عملي منطقي و معقول است .

تجهيزاتي را انتخاب كنيم كه برق كمتري مصرف مي كنند درحاليكه بازده زيادي دارند

5- شايسته است با نورپردازي مناسب از مصرف برق به منظور زيبا سازي فضاي كار يا ويترين فروشگاه و مانند آن درحد معقول استفاده شود .

6- تاسيسات ساختمـان و محلهـاي كـار را هرچند وقت يكبـار بوسيله اشخاص كار دان مورد رسيدگي قرار دهيم و از سالم بودن عايق ها و عايق بنديها ، همچنين از كاركرد درست پمپ ها ، رله ها ، مشعلها و اجزا ء ديگر مطمئن شويم .

7- تا حد امكان از بكار بردن وسايل برقي پرمصرف مانند اتو ، ماشين لباسشويي و لامپهاي پرمصرف در ساعت هـاي اوج مصرف خودداري نمائيم . استفاده از لامپهاي كم مصرف در ويترين مغازه ها ، بوتيك ها ، هتل ها و رستوران ها بسيار اقتصادي مي باشد .

جهت استفاده مناسب و معقول از وسايل و تجهيزات برقي ، خوب است با مصرف برق آنها آشنا شويم

يك كيلوات ساعت معادل است با :

- مصرف يك لامپ معمولي 100 وات در 10 ساعت
- مصرف يك لامپ فلورسنت بلند ( مهتابي)در20 ساعت
- مصرف يك لامپ كم مصرف در 40 ساعت
- مصرف يخچال معمولي در 24 ساعت
- مصرف فريزر بزرگ در 12 ساعت
- مصرف يخچال ويتريني ( متوسط) در 12 ساعت
- مصرف جارو برقي در 1 ساعت
- مصرف كامپيوتر در 10 ساعت
- مصرف بخاري برقي فن دار در نيم ساعت
- مصرف هواكش در 30 ساعت
- مصرف پنكه در 12 ساعت
- مصرف كولر آبي در 2 ساعت
- مصرف كولر گازي در نيم ساعت
- مصرف دريل برقي در 4 ساعت
- مصرف سماور برقي در1 ساعت

هزينه برق مشتركين تجاري :

تعرفه هاي فروش برق به مشتركين تجاري حسب نوع فعاليت ، ولتاژ تحويلي و قدرت تنظيم شده اند و  نرخ انرژي و بهاي قدرت در آنها با يكديگر متفاوت مي باشد . در كليه تعرفه هاي تجاري ، نرخ انرژي در ساعتهاي اوج مصرف به تشخيص شركت برق و حدوداً از نيم ساعت قبل از ساعت غروب آفتاب به مدت 5/3 الي 4 ساعت ، مشمول هشتاد درصد افزايش است . در ماههاي تير و مرداد و شهريور 20 در صد به بهاي برق افزوده مي شود . مشتركين تجاري مي توانند براي مصرف برق خود در ساعتـهاي كـم بـاري ( حدوداً ساعتهاي 23 تا 7 صبح روز بعد ) تعرفه نرخ مخفف تجاري را در خواست نمايند (هزينه لوازم اندازه گيري از خواهان دريافت ميشود ) و مشمول 50درصد تخفيف در نرخ انرژي مصرفي در اين ساعتها شوند . نرخ انرژي مصرفي در زمان اوج بار براي اين مشتركين با 100 در صد افزايش محاسبه ودريافت خواهد شد .

تعرفه هاي فروش برق بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي —اجتماعي و مشخصه مصرف مشتركين بطور ساليانه تغيير مي نمايد به طوريكه متوسط در آمد سالانه صنعت برق 10 درصد افزايش يابد .

باتوجه به شرايط يادشده ، مشتركين تجاري واجدشرايط مي توانند با اعمال مديريت مصرف برق و فراهم آوردن شرايط لازم ، مبلغ قابل توجهي از هزينه برق خود را كاهش دهند .

جدول محاسبه قيمت انرژي برق مصرفي براي مشترك تجاري   ( تابستان )

 

پله مصرف

نرخ بهاي انرژي

(ريال)

آبونمان

بهاي انرژي

بهاي پيك فصلي

بهاي برق

در 30 روز

بهاي برق

در 60 روز

100

34/277

4728

27734

4/6492

4/38954

8/77908

200

2/304

4728

60840

6/13113

6/78681

2/157363

300

06/331

4728

99318

2/20809

2/124855

4/249710

400

92/357

4728

143168

2/29579

2/177475

4/354950

500

78/384

4728

192390

6/39423

6/236542

2/473085

600

64/411

4728

246984

4/50342

4/302054

8/604108

700

5/438

4728

306950

6/62335

6/374013

2/748027

800

36/465

4728

372288

2/75403

2/452419

4/904838

900

22/492

4728

442998

2/89545

2/537271

4/1074542

1000

08/519

4728

519080

6/104761

6/628569

2/1257139

جدول محاسبه قيمت انرژي برق مصرفي براي مشترك تجاري   (غير تابستان )

 

پله مصرف

نرخ بهاي انرژي

غير تابستان (ريال)

آبونمان

بهاي انرژي

بهاي برق

( آبونمان + بهاي انرژي) در 30 روز

بهاي برق در 60 روز

100

34/277

4728

27734

32462

64924

200

2/304

4728

60840

65568

131136

300

06/331

4728

99318

104046

208092

400

92/357

4728

143168

147896

295792

500

78/384

4728

192390

197118

394236

600

64/411

4728

246984

251712

503424

700

5/438

4728

306950

311678

623356

800

36/465

4728

372288

377016

754032

900

22/492

4728

442998

447726

895452

1000

08/519

4728

519080

523808

1047616

توجه:  بهاي مصرف برق در كنتورهاي سه تعرفه ، در ساعات عادي با ضريب 1 ، اوج مصرف با ضريب5/2 و در ساعات كم باري با ضريب 25/0 محاسبه ميگردد.

 از هزينه برق خود را كاهش دهند .


DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0

دکتر آناهیتا علیزاده

moai game engine docs

تجهیزات پزشکی