· پذیرش تقاضای متقاضیان برق:

1. خانگی : کپی کارت ملی – کپی شناسنامه – جواز ساخت – فرم تقاضا

2. عمومی :

أ‌- ارگانهای دولتی : معرفی نامه از ارگان مربوطه

ب‌- برق عمومی ساختمانها : مدارک بند 1

3. کشاورزی :

أ‌- پمپاژ آب براي آبياری و تولید محصولات کشاورزی : ارائه پروانه از سازمان آب

ب‌- صنايع كشاورزي ومصارف غير پمپاژ آب: ارائه پروانه از جهاد کشاورزی و شیلات و...

4. صنعتی :

برخورداری از این تعرفه منوط به به ارائه مدارک زیر از وزارتخانه های صنایع – معادن وفلزات – جهاد سازندگی – کشاورزی می باشد

موافقت اصولی – پروانه یا مجوز تاسیس – پروانه بهره برداری- کارت شناسایی و گواهی فعالیت صنعتی

5. سایر مصارف : کپی کارت ملی – کپی شناسنامه – جواز ساخت – فرم تقاضا

6. آزاد : کپی کارت ملی – کپی شناسنامه – جواز ساخت – فرم تقاضا
 


DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0

دکتر آناهیتا علیزاده

moai game engine docs

تجهیزات پزشکی