نظرسنجی

  الف) مشخصات شركت مورد مراجعه:
  1-براي دريافت چه خدمتي به واحد مورد نظر مراجعه نموديد؟
  
  
  2-نام واحد مورد مراجعه را انتخاب نماييد:
  
  
  ب) پرسشنامه:
  3- براي دريافت اين خدمت چند بار مراجعه نموديد؟*
  


  
  4-با مراحل انجام كار (فرآيند انجام كار) چقدر آشنا بوديد؟*
    
  5-چگونه با مراحل انجام كار آشنا شديد؟مي توانيد بيش از يك پاسخ را انتخاب نماييد.
  


  
  
  6-آيا از نحوه دريافت خدمت رضايت داريد؟*
  
  
  7-در صورت عدم رضايت از مراحل انجام كار علت آن كداميك از گزينه هاي زير بوده است؟مي توانيد بيش از يك پاسخ را انتخاب نماييد.
  


  
  
  8-ارزيابي شما در خصوص موارد زير چگونه است؟
  
  9-آيا براي انجام كار خود بيش از تعرفه هاي رسمي مبلغي پرداخت كرده ايد؟*
  
  
  10-آيا براي انجام كار خود به سفارش و توصيه متوسل شده ايد؟*
  
  
  11-برخورد كاركنان با شما چگونه بوده است؟*
  

  
  12-چنانچه علاوه بر موارد فوق مطلب يا پيشنهادي در خصوص نحوه انجام خدمات و اصلاح روشهاي كار در زمينه مورد نظر خود داريد مرقوم فرماييد:
  
  
  <strong>ج) مشخصات فردي:</strong>
  
  13-جنسيت
  
  
  14-رده سني
    
  15-ميزان تحصيلات
    
  16-شغل
  
  
  
  17-شماره تماس و كد شهردر صورت تمايل ميتوانيد شماره تماس خود را وارد نماييد
  
  
  18-در صورت تمايل ميتوانيد ايميل خود را وارد نماييد
  
  ارسال

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0

دکتر آناهیتا علیزاده

moai game engine docs

تجهیزات پزشکی