عنوان : بازدید از خانواده محترم شهدا
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۳/۲۸ 
ساعت : ۱۰:۰:۳۳

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برابر برنامه تصویبی در 23 خرداد 1396 مهندس نجفی مدیریت توزیع برق شهرستان شفت باتفاق روساي سازمان هلال احمر ، مركز بهداشت و اداره پست شهرستان مذکور از خانواده هاي محترم شهدا به شرح ذيل بازديد بعمل آوردند.

1 خانواده شهيد سيد علي يزداني در روستاي صيقل كومه

2 خانواده شهيد سيد قاسم موسويان در روستاي چوسر

3 خانواده شهيد محمد علي نظر پور در روستاي تكرم


رشت، بلوار امام خمینی(ره)، شرکت توزیع نیروی برق گیلان، صندوق پستی 4188867749